www.ruosniemenhanurit.fi
puhelin  044 296 5700
sähköposti satu.salmenaho@gmail.com

Yhteystiedot

Taiteellinen johtaja Satu Salmenaho satu.salmenaho@gmail.com
Väli- ja jatkoryhmän ohjaaja   P. 044-296 5700
     
     
Puheenjohtaja Pekka Muurinen muurinenpekka@gmail.com
    P. 045-675 5700
     
     
Alkeisryhmän ohjaaja Pasi Raukola  
  Musiikkipedagogi, AMK
P: 040-7008794