www.ruosniemenhanurit.fi
puhelin  044 296 5700
sähköposti satu.salmenaho@gmail.com

Yhdistyksen historiaa

Antti Lehtola

Jo muutaman vuoden oli useampikin korvakuulosoittaja kysynyt Porin Ruosniemessä asuvalta Antti Lehtolalta hanurinsoiton opetusta. Lehtola tunnettiin taitavana harmonikansoittajana ja sen taidon opettajana. ”Eks sää opettas minnuu vähä”?  Edellä mainittuun kysymykseen Lehtola vastasi vaatimattomaan tyyliinsä: ”Periaatteessa kyllä, mutta mistä saisimme sopivan harjoituspaikan”? Ei edes Antti Lehtola itsekään silloin varmaan ymmärtänyt, mitä tuli luvatuksi.  Yksi syy oli lisäksi jatkuvasti lisääntyvä henkilökohtainen opiskelijamäärä. Halukkaita hanuristioppilaita oli jo enemmän mitä Antti pystyi yksityisesti opettamaan.

Lehtola kypsytteli ajatusta ja lopulta hän laati yhdeksän kappaletta tolppajulisteita, joissa ilmoitettiin harmonikansoiton opetuskurssin alkamisesta Ruosniemen Koitossa 29. helmikuuta 1984. Kokeilukurssin pituudeksi hän oli määritellyt 10 opetusiltaa. Ilmoituksia levitettiin pääasiassa Ruosniemen alueen ilmoitustauluille ja taisi pari sähkötolppaakin saada kylkeensä sellaisen

Kevään onnistuneen kokeilukurssin jälkeen aloitettiin syksyllä 1984 varsinainen opetuskurssi. Kurssilaiset kokoontuivat kerran viikossa kahdeksi tunniksi kerrallaan harjoituksiin. Näin alkoi säännöllinen kerran viikossa tapahtuva hanurinsoiton opetus Ruosniemen koitossa ja Antti Lehtolan ohjauksessa. Matkan varrella on eri soittoryhmiä perustettu vaatimustason mukaan ja myöhemmin myös ohjaajia eri ryhmiin tuli lisää. Antti Lehtola opetti yksin kolmea eri ryhmää aina 7.3.2001 asti. Vuodesta 1985 opetusta annettiin Porin työväenopiston opintopiirinä. Nyt yli 30 vuotta jälkeenpäin Koitossa harjoittelee viikoittain noin 70 soittajaa kolmessa eri ryhmässä, ja Lehtola häärää voimakkaasti mukana.

Koska Antti ja Kirsti Lehtola asuivat Ruosniemessä, niin luonnollisesti kerhoa alettiin nimittää Ruosniemen hanureiksi. Näin, vaikka se virallistettiinkin vasta yhdeksän vuotta myöhemmin. Anttia pyydettiin kokoamaan ohjeet paperille, josta saataisiin apua myös kotona tapahtuvaan opiskeluun ja harjoitteluun. Tämä alkuopetukseen tarkoitettu ja kansanomaisesti toteutettu oppivihko oli hyvä ja tarpeellinen lisä innokkaille soittajaopiskelijoille. Harmonikansoiton aakkoset kotisoittajaa varten valmistui ja otettiin käyttöön syksyllä 1986.

Kauemmin soittaneiden ja vasta-alkajien soittotason ero oli suuri, joten piti perustaa uusi ryhmä. Toinen ryhmä nimettiin jatkoryhmäksi ja se perustettiin 1986. Kynnys siirtyä alkeista jatkoryhmään kasvoi niin suureksi, että oli perustettava vielä niiden väliin uusi ryhmä.  Väliryhmä perustettiin 1991. Nykyään soiton opiskelu aloitetaan keskimäärin kahdeksanvuotiaana, vaikka aloittajia on ollut nuorempiakin. Suurin osa ”Hanuritunareista” on kuitenkin iältään 10–80 vuotta.

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen myönsi 10.6.2003 Antti Lehtolalle  director musices arvonimen, joka  luovutettiin hänelle 7.3.2004 kerhon 20-vuotisjuhlan yhteydessä. Arvonimi on kansalaiselle hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä myönnettävä julkisen arvonannon osoitus.

Suomen Kansanmusiikkiliitto on myöntänyt 23.8.2014 dir.mus. Antti Lehtolalle Oltermanni-arvonimen. Nimitys on elinikäinen ja vain yksi henkilö kerrallaan voi olla sen haltijana Satakunnan Kansanmusiikkiyhdistyksen alueella.

Antti Lehtola kuoli 22.05.2021

Ruosniemen hanurien historiikki valmistui kerhon 30-vuotisjuhliin 2014. Siitä otettiin 200 kappaleen painos, josta on vielä muutama jäljellä. Mikäli haluat tutustua kirjaan, ota yhteyttä kerhon sihteeriin. Kirjan hinta on 40 euroa.

Yllä olevasta tolppailmoituksesta Ruosniemen hanurien toiminta alkoi 29.2.1984. Mukaan ilmoittautui 24 soitonhaluista hanuristioppilasta.  Kurssin jälkeen todettiin, että aikuisetkin oppivat nuotit ja soittamisen taidon. .