www.ruosniemenhanurit.fi
puhelin  044 296 5700
sähköposti satu.salmenaho@gmail.com

RUOSNIEMEN HANURIT RY

 EETTINEN OHJEISTUS

 

Ruosniemen hanurit ry tukee Porin seudun kansalaisopiston tavoitteita tarjota monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Olemme mukana kannustamassa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tarkoituksenamme on ylläpitää harmonikan soiton harrastusta, sekä edistää ja kehittää jäsenten soitannollisia taipumuksia.

Toimintaamme ohjaa sen arvot; tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, rehellisyys, kunnioitus ja luottamus.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Edistämme toimissamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja hanurimusiikin monimuotoisuutta. Kaikilla jäsenillämme on yhdenvertaiset mahdollisuudet, turvallisessa ympäristössä, olla mukana toiminnassa sen kaikilla tasoilla, harrastamisesta päätöksentekoon. Rasismia ja syrjintää emme salli missään muodossa.

Rehellisyys: Olemme rehellisiä itsellemme ja sidosryhmiämme kohtaan. Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti. Varmistamme, että jäsenemme ja oppilaamme voivat luottaa antamiimme lupauksiin ja tietoihin. Taloudenhoitomme perustuu lakeihin ja asetuksiin ja se hoidetaan ammattimaisesti ja läpinäkyvästi.

Kunnioitus: Arvostamme monimuotoisuutta ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja suvaitsevasti. Arvostamme toistemme mielipiteitä, seisomme päätöstemme takana ja teemme yhteistyötä. Emme hyväksy missään muodossa häirintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Suhtaudumme huolella kaikkiin käyttämiimme resursseihin.

Luottamus: Luotamme toisiimme. Sanomme mitä tarkoitamme ja teemme mitä sanomme. Arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia ja selkeitä.

Kunnioitamme sitoumuksiamme ja pyrimme korkeaan laatuun opetuksessa sekä muussa toimissamme ja huomioimaan ympäristöön vaikuttavat tekijät. Soitonopettaja kehittää työtään ja ammattitaitoaan sekä arvioi omaa toimintaansa.